. .  ().
. . ().

 


 


 

,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-


 


 


 


 


 
!

 


 
<<          >>'' ()''.  . , -

()

,
90.0 x 70.0

: 2010
?


,


<<          >>

 

 
 

" "

  

. . .
Copyright 2004 - 2020 ArtHit


. . . .
 :


:


:


:
www.ternovska.ru

1977, (). 2002 . .


:


s

 
  ,


,

  
 !
-  
  
  , 
 ,  .

" !"

-??????.???????