. .  .
. . .

 


 


 

,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-


 


 


 


 


 
!

 


 
<<          >>''  ''.  . , -,
90.0 x 110.0
: 2011
?


,


<<          >>

 

 .  . ` `
 
 .  .  ``
 
 !  -
 
 . .

` `
,
: 7000 .
 

``
,
: 4500 .
 
" !"

-
 . . .:

Copyright © 2004 - 2017 ArtHit


. . . . :


:


:


:
www.ternovska.ru

1977, (). 2002 . .??????.???????