. . . .
. . . .

 


 


 

,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-


 


 


 


 


 
!

 


 
<<          >>''. ''.  . , -

.

,
52.0 x 40.0
: 2013
: 5000 ($ 70 / € 60)
?


,


<<          >>

 

 .  . ``
 
 .  .  ``
 
 .  .  ``

``
,
 

``
,
 

``
,


. . .
Copyright 2004 - 2020 ArtHit


. . . .
 
:


:

:
anatoliymor.com/

:

:

1966 . . . 1985 . -. 5 . . - , .
:


s

 
  ,


,

  
 !
-  
  
  , 
 ,  .

" !"

-??????.???????