. . DUH RA - the human who has taken energy.
. . DUH RA - the human who has taken energy.

 


 


 

,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-


 


 


 


 


 
!

 


 
<<          >>''DUH RA - the human who has taken energy''.   .  ,  -

DUH RA - the human who has taken energy

. ,
80.0 x 60.0

: 2019

?


,


<<          >>

 

 
 

" "

  

. . .
Copyright 2004 - 2020 ArtHit


. . . .
 ??????.???????