. . . .
. . . .

 


 


 

,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-


 


 


 


 


 
!

 


 
<<          >>'' ''.  . , -, . ,
29.7 x 21.0
?


,


<<          >>

 

 .  . ``
 
 .  .  ``
 
 .  .  ``

``
,
 

``
,
 

``
,


. . .
Copyright 2004 - 2020 ArtHit


. . . .
 
:


:

:
ternovska.ru

:

:

1977, (). 2002 . .
:


s

 
  ,


,

  
 !
-  
  
  , 
 ,  .

" !"

-??????.???????