. . .
. . .

 


 


 

,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-


 


 


 


 


 
!

 


 
<<          >>'' ''.  . , -,
63.0 x 45.0
: 2015

: 7000 ($ 80 / € 70)
?


,


<<          >>

 

 
 

" "

  

. . .Copyright 2004 - 2020 ArtHit


. . . .
 
:


:

:
anatoliymor.com/

:

:

1966 . . . 1985 . -. 5 . . - , .
:


s

 
  ,


,

  
 !
-  
  
  , 
 ,  .

" !"

-??????.???????