. . .
. . .

 


 


 

,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

-


 


 


 


 


 
!


 


 
<<   ''''.   .  ,  -,
61.0 x 38.0
: 2015
: 9000 ($ 100 / € 90)
?


,


<<   

 

 
 

" "

  

. . .Copyright 2004 - 2020 ArtHit


. . . .
 
:


:

:
anatoliymor.com/

:

:

1966 . . . 1985 . -. 5 . . - , .
:??????.???????